g3 Green Gas for Grid

Om

g3 erstatter SF6

g³ uttales [g kuped], og er akronymet for Green Gas for Grid.

g3 erstatter SF6

Siden sent på 1960-tallet har det vært gassen svovelheksafluorid (SF6) som har vært oftest brukt i utstyr for høyspenningsanlegg i strømnettet, takket være dens enestående isolasjons og bryteregenskaper. Kraftbransjen utgjør ca. 80 % av verdens bruk av SF6.
SF6 er imidlertid oppgitt som klimagass. Hvis lekkasjer forekommer, genereres 23 500 ganger mer utslipp enn CO2, og kan bli værende i atmosfæren i opptil 3 200 år.

Høyspenningsprodukter som bruker g3 har flere fordeler

> En CO2 ekvivalen 99% lavere enn SF6.
> Samme ytelse som SF6-produkter.
> Samme dimensjoner som SF6-produkter.
> Kan benyttes i samme temperaturområde som SF6,helt ned til -25 °C, uten risiko for at gass blir flytende.
> Det beste alternativet til høyspenningsutstyr med SF6, som på nåværende tidspunkt gir det beste resultatet i livssyklusanalyser (LCA).

Teamet vårt er forpliktet til miljøet

Søket etter en alternativ løsning til SF6 startet i 2008 med vår partner 3M™. GE Grid Solutions lanserte g³ i 2014. Det første g³-prosjektet ble implementert i Storbritannia i 2017.
Siden den gang har antallet prosjekter steget raskt.

Vår ambisjon

Tilby g³-utstyr for viktige spenningsnivåer brukt i det europeiske strømnettet i fremtiden!