Historien om en ambisjon

logo_general_electric01
logo_life01

LifeGRID: En innovasjon for klimaet

Sammen står vi oven for menneskehistoriens største utfordring: å ta vare på planeten vår, beskytte vårt felles økosystem og forsvare biologisk mangfold.
GE er forpliktet til å redusere klimagassutslipp gjennom sitt tekniske forsknings- og innovasjonsarbeid. Med LifeGRID-prosjektet gjør vi det mulig for transmisjon- og distribusjonsselskaper
å redusere sine CO2-utslipp ved å bruke miljøvennlig gass, g3 i sine høyspenningsanlegg.
Denne siden gir alle detaljer i LifeGRID-prosjektet: opphavet, hvordan det virker, fordelene, teamet, osv.

The LifeGRID programmet

Nyheter

Kontakt oss